Plateepitelkreft i hudGenerelt

Det diagnostiseres ca 1000 nye tilfeller av denne kreftformen i Norge i dag. Ved mye soling, spesielt hos mennesker med svært lys hudfarge kan man se forstadier av kreftformen som kalles solar keratose. Disse forandringen sees hyppig på hodet hos eldre. Ca. 10 % av disse hudforandringene utvikler seg til plateepitelkreft. Ved plateepitelkreft spiller totalt antall soltimer trolig en stor rolle, i motsetning til malignt melanom der solforbrenning i tidlig alder synes viktig. Kreftformen kan også oppstå på leppen og på brannskadet hud.

Forløp

Kreften som oppstår i solskadet hud sprer seg sjelden. Dersom kreften oppstår på leppen eller i brannskadet hud er den ofte mer aggressiv.

Behandling

Forstadiene kan effektivt fryses bort hos allmennlege eller hudlege. Dersom kreft er utviklet henvises pasienten til spesialist for kirurgisk fjerning. Pasienten kontrolleres tre ganger første året og senere årlig i fem år.